collage_object2

Följ Ödevatas hållbara utveckling och prenumerera på vårt nyhetsbrev som skickas ca 4 ggr per år.

Ödevata satsar på akvaponik - växt- och fiskodling i ett fungerande kretslopp

FNs klimatpanel varnar för förstärkt växthuseffekt. Bostadsmarknadsanalysen i Kalmar län pekar på allvarlig bostadsbrist. Genom att bygga ett orangeri och akvaponik i samklang med attraktiva och miljömässiga boenden fortsätter Ödevata sin målmedvetna satsning på hållbarhet genom ett samhällsförändrande projekt i framkant. Ett projekt som delfinansieras av Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse - Sparbanken Eken. Läs mer om projektet här...

Ödevata Biokol Event blev en succé 

Tusen tack alla som deltog

Bakre raden Alissa Tomac-Jordform, Daniella Johansson-Energikontor Sydost AB, Stefan Wallin-Husållningssällskapet, Kjell Fogelberg-Hela Sverige ska Leva Fyrbodal, Mikael Andrae-Karleby-Falköping, Jim Johansson-Hustech, Tomas von Heideken-Fräkentorp Säteri, Bo Sunesson-Emmaboda kommunstyrelse, Mattias Gustavsson-Ecotopic, Michael Ljunggren-Swerock Recycling Växjö, Bernd Neugebauer-Miljö-tjänst, Anders Ljungberg-Biokol sydost, Ann Fransson-Jan F Fransson Hydralgrävning, Lina Pettersson-Veg Tech, Joakim Arvidsson-Bitterna Bjurdamm Herrljunga, Sahar Dalahmeh-PhD och forskare Uppsala Universitet, Maria Ixcot-Nilsson-Emmaboda kommunstyrelse, Lars-Gunnar Waltersson-Veg Tech, Malin Axelsson-Ödevata Gård, Leif Johansson-Hela Sverige ska Leva Fyrbodal

Sittande raden Simon Svensson-Ledja Holmsjö, Erik Remvig-Håkan Rasmussons Golf och Lantbruk, Jan Oskarsson-Oskarssons Kraft med Värme AB, Daphne Thuvesson-Miljöpartiet de gröna Kalmar, Tommy Andersson-Biokraft & Värme AB, Birgitta Ingvarsson-Husteck, Viktor Zaunders-LEADER projektet Röstånga Ekoby, Markus Beskow-Jordform, Antonia Jonsson-Miljöinspektör Emmaboda kommun, Sven Gustavsson-Miljöpartiet Emmaboda, Pia Gustavsson-Emmaboda Energi och Miljö AB, Eva von Heideken-Fräkentorp Säteri, Mirjam Nestor-Naturvårdsverket Klimatklivet, Magnus Axelsson-Ödevata Gård, Cecilia Rooth-Flakulla Skogsgård, Carina Larsén-Spetsamåla Gård, Leif Larsén-Spetsamåla Gård

Invigning av Ödevata gårdshotell


Satsning på hög boendekvalitet i historisk miljö lyfter Ödevata gård

Intresset för natur- och kulturupplevelser i Sverige ökar. Samtidigt ökar kraven från utländska turister på hög boendestandard. Detta gör att Ödevata gård i Småland utökar sin satsning på hög boendekvalitet i historisk miljö och uppgraderar hela huvudbyggnaden från B&B till Gårdshotell. Arbetet sker i samarbete med lokala professionella hantverkare och delfinansieras av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Läs hela pressmeddelandet här...

Testmodeller för biokolproduktion på Ödevata FiskeCamp

Ödevata FiskeCamp som aktivt arbetar för hållbar utveckling i sin verksamhet har idag blivit beviljade ett pilotprojekt för utveckling av småskaliga testmodeller för biokolsproduktion. Syftet med projektet är att visa på biokolets möjligheter genom att bygga demoanläggningar samt att sprida kunskap om ett nytt sätt att skapa klimatvinster. 
Läs mer om vårt projekt här...